Starta bolag

Dags att starta nytt bolag?

Heinestams har lång erfarenhet av att starta bolag och vi erbjuder en rad olika nyregistreringar. Hos oss kan du välja att köpa ett lagerbolag eller så kan vi hjälpa dig att bilda ett nytt aktiebolag eller förening. Du kan alltid välja att läsa mer om våra tjänster i menyn.

Hittar du inte tjänsten du söker tveka inte att kontakta oss!

Köpa lagerbolag

Lagerbolag är ett redan registrerat aktiebolag som bildats enbart för att säljas vidare. Våra lagerbolag bildas kontant med ett aktiekapital på 50 000 kr men du kan självklart välja ett högre aktiekapital utan kostnad. Fördelen med att köpa ett lagerbolag mot att bilda ett nytt företag är att lagerbolaget redan har ett organisationsnummer och du kan börja verksamheten direkt. Våra lagerbolag heter Calico och har bildats löpande hos Bolagsverket sedan 1982. Vi har fast pris på lagerbolag där allt ingår!

Läs mer om lagerbolag Beställ lagerbolag

Bilda nytt aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer eller företag (aktieägare). För att starta aktiebolag krävs en kapitalinsats på minst 50 000 kr (aktiekapitalet). Du kan betala aktierna med pengar eller genom att du för över egendom (apportegendom) till bolaget. Bolaget får sitt organisationsnummer och företagsnamn när det registreras hos Bolagsverket och kan inte bedriva verksamhet innan dess. En stor fördel med att välja aktiebolag när du ska starta företag är att du som aktieägare inte har något personligt ansvar för bolagets skulder och det finns en tydlig linje mellan bolaget och aktieägaren.

Läs mer om bilda aktiebolag Beställ nytt aktiebolag

Bilda ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska startas av minst tre personer eller företag (medlemmar) och företrädas av en styrelse med minst tre styrelseledamöter. Till skillnad från aktiebolag krävs ingen minsta kapitalinsats, men varje medlem ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift som regleras i föreningens stadgar.

Läs mer om förening Beställ förening

Bilda bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning. En bostadsrättsförening ska startas av minst tre personer eller företag (medlemmar) och företrädas av en styrelse med minst tre styrelseledamöter.

Läs mer om förening Beställ förening

Registrera särskilt företagsnamn

Ett särskilt företagsnamn (tidigare bifirma) i ett aktiebolag är ett extra företagsnamn som avser att bedriva en del av bolagets verksamhet. Det särskilda företagsnamnet skyddas även den, precis som aktiebolagets namn, i hela landet. Du kan registrera flera särskilda företagsnamn för olika delar av verksamheten.

Läs mer om särskilt företagsnamn Beställ särskilt företagsnamn

Övriga nyregistreringar

Hos oss får du hjälp med följande nyregistreringar:

  • Enskild firma (enskild näringsidkare)
  • Enkelt bolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Filial
  • Bankfilial
  • EEIG (europeisk ekonomisk intressegruppering)

Läs mer om nyregistrering Beställ nyregistrering

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se