Vad ingår i priset?

I vårt fasta pris får du ditt bolag skräddarsytt efter dina önskemål.

Följande ingår i en beställning av aktiebolag:

 • Bolagsverkets avgifter 2 200 kr
 • Expresshantering via e-post
 • Rådgivning
 • Granskning av företagsnamn

Alla handlingar för bolaget:

 • Ändringsanmälan
 • Protokoll fört vid styrelsemöte
 • Bolagsordning
 • Stiftelseurkund
 • Aktiebok
 • Aktiebrev
 • Bolagspärm
 • Revisorsyttrande över egendomen (apport)

Inga dolda avgifter eller kostnader tillkommer!

 

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se