Starta bolagLagerbolag Bygg ett företagsnamn

Att bygga ett företagsnamn

Företagsnamnet är företagets fasad utåt. Namnet ska göra det möjligt att skilja ditt företag från andra företag, föreningar och varumärken och därigenom underlätta för kunder och andra att hitta till just ditt företag. Det måste framgå i företagsnamnet vilken företagsform det är (Aktiebolag, AB, Handelsbolag, HB, Kommanditbolag, KB, Ekonomisk förening, Ek. för).

Här får du veta vilka ord ett företagsnamn kan byggas upp av.

Fantasiord

Fantaisord är ett ord som är helt påhittat eller ett ord som inte är beskrivande för verksamheten. Ett fantaisord har starkt skydd och kan stå ensamt utan tillägg i företagsnamnet.

Ex. Bävern AB, Tjolilo AB

Verksamhetsbeskrivande ord

Företagsnamn innehållande endast verksamhetsbeskrivande ord kan inte registreras utan särskiljande tillägg. Exempel på särskiljande tillägg är fantasiord, bokstavs- och sifferkombinationer, personnamn eller geografisk beteckning.

Ex. Bilservice i Motala AB, Erikssons frisörsalong AB

Förnamn

Förnamn behandlas på samma sätt som fantasiord och kan stå ensamt utan tillägg i företagsnamnet. Företagsnamn som innehåller vanliga förnamn kan Bolagsverket ofta registrera även om det bara är små skillnader mot företagsnamn som redan är registrerade. Om förnamnet är ovanligt gör de en mer försiktig bedömning.

Ex. Valmy AB, Annas restaurang AB, Annas Mat AB

Efternamn

Företagsnamn innehållande endast efternamn kan inte registreras utan särskiljande tillägg såsom verksamhetsbeskrivande ord, fantasiord, geografisk beckning, bokstäver eller siffror. Det går också bra att kombinera med ytterligare ett eller flera efternamn.

Ex. Lundbergs Däckservice AB, Hansson & Bengtsson AB

Geografisk beteckning

En geografisk beteckning kan vara allt från en stor stad till ett litet bostadsområde. Företagsnamn innehållande endast en geografisk beteckning kan inte registreras utan särskiljande tillägg såsom verksamhetsbeskrivande ord, fantasiord, personnamn, bokstäver eller siffror. Någon med anknytning till bolaget eller bolaget självt måste ha anknytning till platsen, exempelvis att bolaget ska bedriva hela eller delar av sin verksamhet där.

Ex. Böleäng Motor AB, Plattsättning i Umeå AB

Bokstäver och siffror

Företagsnamn innehållande endast bokstäver och siffror kan inte registreras utan särskiljande tillägg såsom verksamhetsbeskrivande ord, fantasiord, personnamn, geografisk beteckning. En bokstavskombination som är uttalbar kan bedömas som ett fantasiord och kan därför registreras utan tillägg.

Ex. Jkfs123j Holding AB, HURÅIS AB

Allmänna ord

Företagsnamn innehållande endast allmänna ord som centrum, hörnan, esplanaden och city, kan inte registreras utan särskiljande tillägg såsom, fantasiord, personnamn, geografisk beteckning.

Ex. Markus på hörnan AB, Centrumbolaget i Umeå AB

Utländska ord

Ord på engelska översätts till svenska och det gör även vissa kända ord på andra språk och då gäller samma regler som nämns enligt ovan. I övrigt betraktas utländska ord som fantasiord och kan registreras utan tillägg.

Ex. Lind Real Estate AB, Lateres AB

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se