Starta bolagLagerbolag Vad ingår i priset

Vad ingår i priset?

I vårt fasta pris får du ditt bolag skräddarsytt efter dina önskemål. Fakturan för lagerbolaget ställs till det nya bolaget om inget annat anges.

Följande ingår i en lagerbolagsbeställning:

  • Expresshantering via e-post
  • Rådgivning
  • Granskning av företagsnamn
  • Nyemission

Alla handlingar för bolaget:

  • Ändringsanmälan
  • Köpeavtal
  • Protokoll fört vid extra bolagsstämma
  • Protokoll fört vid styrelsemöte
  • Bolagsordning
  • Fullmakt för insättning av kapital
  • Generalfullmakt (nyckeln till bolaget)
  • Bokföring för aktiebolagets första transaktioner
  • Stiftelseurkund
  • Aktiebok
  • Aktiebrev
  • Bolagspärm

Inga dolda avgifter eller kostnader tillkommer!

 

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se