Starta bolag Tillval starta bolag

Tillval starta bolag

Tjänster som man kan kombinera med nybildning eller köp av lagerbolag.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ tilläggstjänst.

från 900 kr Aktieöverlåtelseavtal

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta ett överlåtelseavtal i samband med aktieöverlåtelse. 

2 000 kr Bolagshandlingar på engelska

Heinestams upprättar samtliga bolagshandlingar på både engelska och svenska. Vid slutredovisningen skickas även ett registreringsbevis på engelska ut. 

600 kr* Registrering av särskilt företagsnamn (bifirma)

Heinestams hjälper dig när du vill registrera särskilt företagsnamn (bifirma) i samband med ärendet. I det fasta priset granskar vi namnet och upprättar vi de handlingar som krävs i samband med registreringen.
*Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

2 000 kr Gåvobrev

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta gåvobrev.

 från 600 kr Domän

Heinestams hjälper dig att registrera domän i samband med ärendet. 

750 kr* Dispensansökan

Heinestams hjälper dig när du behöver ansöka om dispens för personer som inte uppfyller bosättningskravet.
*Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

Alla priser är exkl. moms.
* Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se